Mieren

Mieren zijn niet alleen hinderlijk, maar vormen ook een onhygiënische bron van overlast. De volgende preventieve maatregelen kunnen je helpen om mieren buitenshuis te houden:

  • Voeding goed gesloten bewaren
  • ’s Nachts geen vuil vaatwerk laten staan
  • Mieren nestelen zich graag in en om oude boomstronken. Daarom is het belangrijk om deze rondom het huis te verwijderen.