Middelen

De meeste producten bevatten een actieve stof. De verschillende actieve stoffen, zoals Transfluthrin voor Motten, D-Fenothrin voor Mieren en Prallethrin voor Muggen, doden het insect. De effectiviteit van deze producten is vooraf uitgebreid getest.

De effectiviteit is samen met de veiligheid en milieu technische vereisten door het CTGB (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) beoordeeld. Er zijn ook mensen die het insect liever bestrijden met een mechanische val zonder gif, zoals een zilvervisjesval, vliegenvanger of mottenval. Deze producten bevatten geen actieve stof, maar bootsen de schuilplaats van het insect na. De lijmlaag in de val zorg ervoor dat het insect dan niet meer weg kan. Deze stoffen hebben geen Toelatingsnummer nodig.